Limburgs

Nieuwkomers (A1)

Bij deze cursus zal de aandacht liggen op het leren begrijpen van het Limburgs en het bereiken van een zelfredzaamheidsniveau in het Limburgs. Het spreekt vanzelf dat er tijdens deze cursus ook veel aandacht zal zijn voor cultuur, muziek en achtergronden die horen bij het Limburgse taalgebied.

Beginners (tot A2)

Deze training is bedoeld voor degene die nog geen of weinig kennis heeft van het Limburgs en die zich, in relatief korte tijd, in alledaagse situaties op school, zakenreis, op vakantie of op het werk wil kunnen redden.

Tijdens de lessen gaat de aandacht uit naar de communicatieve taalvaardigheden: lekker spreken zonder spreekangst waarbij gelet zal worden op een verstaanbare uitspraak. Daarnaast zal er veel aandacht worden besteed aan luister- en leesvaardigheid.

Tijdens alle programma’s zal er ruimte zijn voor jouw eigen inbreng, zodat de lessen optimaal op jouw persoonlijke leerbehoeften zijn afgestemd.

Gevorderden (vanaf B1)

Beheers jij het Limburgs al goed maar wil je je kennis verder uitbreiden? Dan is de dialectcursus voor gevorderden passend voor jou.

Tijdens deze cursus wordt gesproken, geschreven en geluisterd aan de hand van thema’s die je zelf mag aandragen. We bouwen hierbij  voort op de bestaande taalvaardigheden en zorgen ervoor dat deze vergroot worden. We schenken een hoop aandacht aan het begrijpen van het Limburgs en gaan telkens wat dieper in op de diverse uitspraken en klanken zodat jij het dialect vloeiend gaat spreken.