Nederlands als tweede taal (NT2)

Beginners (A1)

Deze training is bedoeld voor degene die nog geen of weinig kennis heeft van het Nederlands en die zich, in relatief korte tijd, in alledaagse situaties op school, zakenreis, op vakantie of op het werk wil kunnen redden.

Tijdens de lessen gaat de aandacht uit naar de communicatieve taalvaardigheden: lekker spreken zonder spreekangst waarbij gelet zal worden op een verstaanbare uitspraak. Daarnaast zal er veel aandacht worden besteed aan luister- en leesvaardigheid en aan de belangrijkste grammatica. Tijdens alle programma’s zal er ruimte zijn voor jouw eigen inbreng, zodat de lessen optimaal op jouw persoonlijke leerbehoeften zijn afgestemd.

Gevorderd (vanaf B1)

Beheers jij het Nederlands al goed maar wil je je kennis verder uitbreiden? Dan is de Nederlandse cursus voor gevorderden passend voor jou.

Tijdens deze cursus wordt gesproken, geschreven en geluisterd aan de hand van thema’s die je zelf mag aandragen. We bouwen hierbij voort op de bestaande taalvaardigheden en zorgen ervoor dat deze vergroot worden. We schenken een hoop aandacht aan het begrijpen van het Nederlands en gaan telkens wat dieper in op de grammatica zodat jij de taal vloeiend gaat spreken.

Nederlands voor (tand)artsen

Deze informatie volgt binnenkort.

Spoedcursus

Deze cursus bestaat uit een week waarbij je vier tot zes uur les per dag krijgt (afhankelijk van jouw behoefte) waarbij we zoveel mogelijk Nederlands spreken.

De inhoud van de spoedcursus vullen we in gezamenlijk overleg in. We zorgen voor maatwerk die past bij jouw ambities en wensen. Op aanvraag kan deze cursus verlengd worden met een of meer weken.

Ook over de plaats van de lessen overleggen we graag. Het is mogelijk om de lessen bij jou thuis te geven of op je werk. Ook is het mogelijk om lessen te volgen op abdij Rolduc in Kerkrade of op bedrijventerrein C-Mill in Heerlen.