Welkom

In de Euregio Maas-Rijn horen we op een klein oppervlak de drie standaardtalen Nederlands, Duits en Frans plus de niet-gestandaardiseerde taal die van oorsprong in dit gebied gesproken wordt: het Limburgs.

Onze school specialiseert zich in een lesaanbod van deze vier ’talen van hier’. Wij volgen daarmee de oproep van de Franse filosoof Voltaire, die aan het eind van zijn Candide ou l’optimisme schreef: “Il faut cultiver son jardin” als mogelijke actie om optimistisch te blijven in tijden van grote globale problemen. We kunnen de schaduwzijden van de globalisering weliswaar niet lokaal oplossen, maar we kunnen wel onze eigen ‘jardin’ (gaarde, Garten, gaad) zo goed mogelijk proberen te verzorgen.

Wij hopen bij te dragen aan het versterken van de lokale gemeenschap door u de kans te bieden uw kennis van en vaardigheid in het Nederlands, het Duits, het Frans en het Limburgs uit te breiden. Zo werken we aan inne vruchtbare gaad, niet vanuit de lege huls van trots, maar vanuit een robuust gevoel van lokale eigenwaarde dat gebaseerd is op inhoudelijke kennis en vaardigheden. Het diverse taallandschap en de rijke geschiedenis en cultuur die onze regio van oudsher kenmerken, bieden daarbij prachtig aanknopingspunten.

Wij willen graag dat leren laagdrempelig en aantrekkelijk is. Wij staan daarom met een uiteenlopend cursusaanbod klaar voor iedereen die op zoek is naar les voor verschillende niveaus en doelen.

U kunt ook bij ons terecht voor (beleids)advies voor taal- en meertaligheid op uw school, kinderopvang, zorginstelling of andere professionele organisatie. Immers een van de globale vraagstukken waar veel organisaties mee te maken krijgen is meertaligheid op de werkvloer / in de klas en hoe daarmee om te gaan. Er zijn intussen meer taalmodi denkbaar naast het aloude adagium “Wij spreken hier Nederlands”. Ook vallen er vaak interessantere, menselijkere oplossingen te bedenken dan – bij gebrek aan beter en bij gebrek aan kennis over alternatieven – en masse over te schakelen op het Engels, een Engels dat in onze regio vaak van slechts weinigen de taal van het hart is.

Vragen en leerwensen die ons bereiken zijn bijvoorbeeld:

 • Ik heb behoefte aan een intensieve training Nederlands als tweede taal.
 • Ik ben nieuw in de regio en ik wil graag Limburgs leren.
 • Ik wil gemakkelijk kunnen communiceren met mijn collega’s zonder daarbij steeds op het Engels te hoeven terugvallen.
 • Ik wil mijn medewerkers bewust maken van de taalbehoefte van cliënten
 • Ik wil Duits leren voor op vakantie.
 • Ik ben op zoek naar meertalig lesmateriaal voor mijn leerlingen.
 • Ik wil me comfortabel voelen over de grens in Duitsland en daarbij niet teruggrijpen naar het Engels.
 • Ik wil geen online standaardcursus maar een op maat gemaakte training die aansluit op mijn leerbehoeften.
 • Ik wil gaan studeren in Frankrijk.
 • Waar kan ik als student in Maastricht Nederlands of Limburgs leren?
 • Ik heb bijlessen en examentraining in een van de eindexamentalen nodig.

Wij helpen u graag bij het bereiken van uw persoonlijke doelen!

Kijk voor alle informatie over de trainingen bij ons cursusaanbod.

Neem contact met ons op als u een vraag heeft over taaladvies binnen uw organisatie.