Duits voor beginners

Deze training is bedoeld voor degene die nog geen of weinig kennis heeft van het Duits en die zich, in relatief korte tijd, in alledaagse situaties op school, op zakenreis, op vakantie, op of op het werk wil kunnen redden.

Grammatica is bij ons geen hoofddoel, maar een instrument. U krijgt kennis over de belangrijkste regels en u gaat die meteen in de praktijk toepassen. Grammaticale instructies zullen zodoende slechts een klein deel van de lestijd in beslag nemen. De grammatica zal u helpen om verbanden te zien, maar verstaanbaarheid, zelfredzaamheid, praktische toepassing in levensechte situaties en niet te vergeten plezier tijdens de les staan voorop!

Tijdens de lessen gaat de aandacht uit naar de communicatieve taalvaardigheden: lekker spreken zonder spreekangst waarbij gelet zal worden op een verstaanbare uitspraak. Daarnaast zal er veel aandacht worden besteed aan luister- en leesvaardigheid. Tijdens alle programma’s zal er ruimte zijn voor uw eigen inbreng, zodat de lessen optimaal op uw persoonlijke leerbehoefte zijn afgestemd. Dat wat u leert moet functioneel en relevant voor u zijn!

Lessen vinden plaats op basis van de leergang Erkundungen bestaande uit een tekstboek, een werkboek, een cd-rom en een audio-cd. Uiteraard zal deze methode worden aangevuld met divers ander lesmateriaal.